Home ኢሚግሬሽን እና የዜግነት ዋና መምሪያ

ኢሚግሬሽን እና የዜግነት ዋና መምሪያ

የዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ በሕግ አግባብ ተቋቁሞ በግልጽ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ይህንን ሕገ መንግስታዊ መብት ከተቋሙ ተልእኮ ጋር ሊጣጣም በሚችል መልኩ ለኢትዮጵያዊያን እና ለውጭ ሐገራት ዜጐች ጥራት ያለው፣ ቀልጣፋ፣ ተደራሽ እና ደህንነቱን የጠበቀ የኢሚግሬሽን አገልግሎትን መስጠት ሲሆን በተጨማሪም፡-
  ሕጋዊ የሰዎችን እንቅስቃሴ ማረጋገጥ፤
  የተለያዩ የይለፍ ሰነዶችን ወይም ቪዛዎችን ለመንግስት መ/ቤቶች ተቀጣሪ እና ለአጫጭር ስራዎች፣ ለግል ድርጅት ተቀጣሪ፣ ለአህጉራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ተቀጣሪ፣ ለውጭ ባለሐብት ተቀጣሪ፣ ለትርፍ ላልተቋቋመ ድርጅት፣ ለሚዲያ ወይም ጋዜጠኛ፣ ለአጭር ስብሰባ፣ ለኢንቨስትመንት፣ የቱሪስት እና የትራንዚት ቪዛ አገልግሎትን መሰጠቱን ማረጋገጥ፤
  የጉዛ ሰነድ እንደ መደበኛ ፓስፖርት፣ አንድ ግዜ የይለፍ ሰነድ፣ አስቸኳይ የጉዞ ሰነድ እና የስደተኞች የጉዞ ሰነድ አገልግሎት በአግባቡ መሰጠቱን ማረጋገጥ፤
  ጥምር ዜግነትን ፈቃጅ ያልሆነው የኢትዮጵያ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378/1996 በተጨማሪም ሌሎች ተዘርዝረው የወጡትን ሕጐች የማክበር እና የማስከበር እንዲሁም ከዜግነት ጋር በተያያዙ የሚቀርቡ አቤቱታ እና ጥያቄዎችን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመመርመር ውሳኔ እንዲያገኝ ማድረግ፣
  በኢሚግሬሽን አዋጅ ቁጥር 354/1995 በተሰጠው ስልጣን መሠረት የውጭ ዜጐች ምዝገባ አና ቁጥጥር ማድረግ ሕጋዊነታቸው ሲረጋገጥ የመኖሪያ ፍቃድ መስጠት በሌላ በኩል ሐገሪቱ ያወጣችውን ሕግ እና ደንብ ባላከበሩ በውጭ ሐገር ዜጐች ላይ በሕጉ መሰረት ተፈፃሚ ማድረግ እና መከታተል፣
  በኑሮና በሕይወት አጋጣሚዎች እንዲሁም በተለያዩ ምክንያት የኢትዮጵያ ዜግነትን በመተው የሌላ ሐገር ዜግነት የወሰዱ እና የኢትዮጵያ ዜግነታቸው በመቅረቱ ለወገኖቻቸው ኑሮ መሻሻል ለትውልድ ሐገራቸው እድገትና ብልጽግና የበኩላቸውን የሚያደርጉትን አስተዋፆ የህግ ማእቀፍ ለማላላት በአዋጅ ቁጥር 270/1994 የወጣውን የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጐችን በትውልድ ሐገራቸው የተለያዩ መብቶች ተጠቃሚ የሚያደርገውን አምስት ዓመት አገልግሎት ያለውን የትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ በሐገር ውስጥ እና በሚሲዮኖች አገልግሎቱን እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡
 ♥ አገልግሎቱን በአገር ውስጥ ተደራሽ ለማድረግ ከዋና መምሪያው ጋር በሲስተም የተገናኙ 6 (ስድስት) ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በመክፈት ለዜጐች ፖስፓርትና ለውጭ ሃገር ዜጐች የቪዛ ማራዘሚያ እና የሃገር ውስጥ መኖሪያ ፈቃድ እና የእድሳት አገልግሎት ይሰጣል፡፡ በውጭ ሃገራት በሚገኙ የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች የቆንስላ አገልግሎት ማለት የፖስፖርት፣ የትውልድ መታወቂያ በማእከል ተዘጋጅተው ለባለጉዳዮች እንዲደርሱ ያደርጋል የተለያዩ ቪዛዎችም ወደ ሃገር ለሚገቡ የውጭ ሃገር ዜጐች በሚሲዮኖች እና በመግቢያ በሮች ላይ እንዲሰጥ ያደርጋል፡፡
  በአየርና በየብስ ኬላዎች ከዋናው መምሪያ ጋር በሲስተም በተገናኙ የአየርና የየብስ ኬላዎች ላይ ቁጥጥር ያደርጋል፡፡ በቦሌ አለም አቀፍ ኤርፖርት በመድረሻ ላይ ቪዛ ለተፈቀደላቸው አገሮች የመድረሻ ቪዛ ይሰጣል እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን አገልግሎቶች ሲከናወን በሲስተም የታገዘና አገልግሎቱ የተሰጣቸው ሁሉ መረጃቸው በዳታ ቤዝ እንዲቀመጡ ያደርጋል፡፡
አገልግሎቱን ለማግኘት ሊሟሉ የሚገባቸው መስፈርቶች

የፖስፓርት ጥያቄ

በአገር ውስጥ
  ከቀበሌ የተሰጠ የነዋሪነት መታወቂያ፤
በውጭ ሃገራት
የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች በሚገኙባቸው ሃገሮች
  የቀድሞ የኢትዮጵያ ፖስፓርት፤
  ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ የትውልድ ሰርተፊኬት፣ የወላጅ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም ያአሳዳጊ ማስረጃ ሲቀርብ፤

ሊሴ ፖሴ

  በተለያዩ ምክንያት ከሃገር ወጥተው ፖስፓርት ለጠፋባቸው ወደ ሃገር መመለስ ለሚጠይቁ ኢትዮጵያውያን ለ1 ጊዜ ወደ ሃገር ለመግባት የሚሰጥ ሰነድ ነው ፖስፓርታቸው ለመጥፋቱ ለሚሲዮኑ በጽሁፍ ጥያቄ ሲያቀርቡ ተጣርቶ ይሰጣል፡፡

የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ

  በተለያዩ ምክንያት ከሃገር ወጥተው ፖስፓርት ለጠፋባቸው ወደ ሃገር መመለስ ለሚጠይቁ ኢትዮጵያውያን ለ1 ጊዜ ወደ ሃገር ለመግባት የሚሰጥ ሰነድ ነው ፖስፓርታቸው ለመጥፋቱ ለሚሲዮኑ በጽሁፍ ጥያቄ ሲያቀርቡ ተጣርቶ ይሰጣል፡፡

የኢንቨስትመንት ቪዛ (C.V)

የኢንቨስትመንት ቪዛ የሚሰጠው ሚሲዮኖች ኢንቨስተር መሆናቸውን አረጋግጠው በሚሲዮኖች በኩል የሚሰጥና እንዲሁም በኢንቨስትመንት ኰሚሽን ቪዛው ሲጠየቅ የሚሰጥ ነው፣
ለመንግስት መ/ቤት ተቀጣሪ (G.V)
ለግል ድርጅት ተቀጣሪ (P.E)
ለውጭ ባለሀብት ተቀጣሪ (W.V)
ለትርፍ ላልተቋቋሙ ድርጅቶች (N.V)
ለሚዲያ(ለጋዜጠኞች) (J.V)
ለአጭር ስብሰባ work shop አውደ ጥናት (C.V)
ለተለያዩ መንግስታዊ ስራዎች (G.I.V)
ለአህጉራዊና ዓለምአቀፍ ድርጅት ተቀጣሪ (R.I)
ከላይ የተጠቀሱት የቪዛ አይነቶች በቅድሚያ ጥያቄው ለዋናው መምሪያ ቀርቦ ሲፈቀድ በሚሲዮኖች ይሰጣል፡፡ ሚሲዮኖች ከሌሉባቸው አገሮች የሚመጡም ከሆነ ጥያቄው ለዋና መምሪያው ቀርቦ ሲፈቀድ በመድረሻ ቦታ ላይ ቪዛው ይሰጣል፡፡በተጨማሪም ሐገራችን ባለት የሁለትዮሽ የቪዛ ስምምነት መሰረትን በማድረግ በኖት ቬርቫል ተጠይቆ ከሆነ በሚሲዮኖች የሚፈቀድ ሲሆን ከዚህ ውጭ የሚመጡ ከሆነ በዋናው መምሪያ ሲፈቀድ ቪዛው ይሰጣል፡፡

የቱሪስት ቪዛ

  በሚሲዮኖች ባሉበት ሃገር እና እንዲሁም ለተወከሉበት ሃገራት የሚሰጥ ቪዛ ነው፡፡ ከዚህ ሌላ ቱሪስት አመንጪ ተብለው ለተፈቀደላቸው 37 አገራት ማለትም አርጀንቲና፣ አውስትራሊያ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጄም፣ ብራዚል፣ ካናዳ፣ ቻይና፣ ቼክሪፓብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ ሕንድ፣ አየርላንድ፣ እስራኤል፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ኮሪያ ሪፖብሊክ፣ ኩዌት፣ ሉግዘንበርግ፣ ሜክሲኮ፣ ኔዜርላንድ፣ ኒውዝላንድ፣ ኖርዌይ፣ ፖላንድ፣ ፖርቹጋል፣ ሩሲያ፣ አስሎቫኪያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ታይላንድ፣ ስፔን፣ ሲዊድን፣ ሲውዘርላንድ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና አሜሪካን በመድረሻ ላይ አዲስ አበባ ኤርፖርት እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡

የተማሪ ቪዛ (S.V)

  ለትምህርት ወይም ለስልጠና ለሚመጡ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የትምህርት ተቋማት የተቀበላቸው መሆኑ ሲረጋገጥ የሚሰጥ ቪዛ ነው፡፡

የትራንዚት ቪዛ

  ኢትዮጵያን አቋርጦ ወደ ሌላ ሃገር ለሚሄድ የውጭ ሃገር ሰው የሚሰጥ ቪዛ ነው፣
ትራንዚት ቪዛ ከመሰጠቱ በፊት የተሟላ ሰነድ መያዙን የአውሮPላን ትኬት የቆይታ ጊዜውን በማጣራት ለአንድ ጊዜ ወይም ለሁለት ጊዜ ሊሰጠው ይችላል፡፡

አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቦታዎች

       በውጭ ሃገራት
በውጭ ሃገራት በሚገኙ የኢትዮጵያ ሚሲዮኖች
በሀገር ውስጥ
አዲስ አበባ በሚገኘው የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ
        በክልሎች
ባህርዳር፣ መቀሌ፣ ድሬዳዋ፣ ጅማ፣ ሀዋሳ እና ደሴ ኢሚግሬሽን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች፤

በመግቢያ በሮች

     
አለም አቀፍ አየር በሮች
አዲስ አበባ ቦሌ ኢሚግሬሽን ዋና ክፍል
ድሬዳዋ ኤርፖርት ኢሚግሬሽን ቅ/ጽ/ቤት
የየብስ በሮች
ሞያሌ፣ ደወሌ፣ ጋላፊ፣ መተማ፣ ቶጐውጫሌ፣ ተፈሪ በር፣ ሁመራ እና ኦምራቴና ዶሎ ኦዶ ሲሆኑ፤ በእነዚህ የየብስ በሮች የሚስተናገዱት ወደ ሃገር ውስጥ ለመግባት የሚፈልጉ የውጭ ሃገር ዜጐች ከኢትዮጵያ ሚሲዮኖች ቪዛ ሊይዙ ይገባል፣ ከሃገር ለመውጣት አገልግሎቱ የፀና ቪዛ ወይም የሃገር መኖሪያ ፈቃድ መያዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡

ክፍያ

ለጉዞ ሰነድ የሚከፈል የአገልግሎት ዋጋ
 

ተ.ቁ

 

የጉዞ ሰነድ አይነት

የገጽ

ብዛት

በአገር

ውስጥ

በብር

በውጭ በሚሲዩን ሲሰጥ

በ USD

1 መደበኛ ፖስፓርት 32 600.00 60.00
2 መደበኛ ፖስፓርት 64 2186.00 110.00
3 የውጭ ሃገር ፖስፓርት 32 100.00
4 የይለፍ ሰነድ/ሊሴፖሴ 8 800.00 50.00
5 አስቸኳይ የጉዞ ሰነድ

ሀ/ ነዋሪ ለሆኑ የውጭ ዜጐች

ለ/ አስቸኳይ የጉዞ ሰነድ ነዋሪ ላልሆኑ የውጭ ዜጐች

 

8

 

 

800.00

 

 

 

60.00

 

 

ተ.ቁ

 

 

ቪዛዎች

 

 

የቪዛ ዓይነት

 

የአገልግሎት ታሪፍ   በ USD

ለ1ጊዜ እስከ 1ወር ለ3ወር የብዙ ጊዜ ለ6ወር የብዙ ጊዜ ለ1ዓመት የብዙ ጊዜ
1 ኢንቨስትመንት I.V 30.00 40.00 60.00 120.00
2 ለመንግስታዊ ስራዎች G.I.V 20.00 80.00 120.00
3 3ለውጭ ባለሀብት ተቀጣሪ W.V 40.00
4 ለመንግስት መሥሪያ ቤት ተቀጣሪ G.V 30.00
5 ለ NGO’s N.V 60.00
6 ለአህጉራዊና አለም አቀፍ

ድርጅቶች ተቀጣሪ

R.I 50.00
7 ለአጭር ስብሰባ፣ ለወርክ ሾP፣ አውደ ጥናት C.V
8 ለሚዲያ ሥራ (ጋዜጠኛ) J.V 40.00
9 ለግል ድርጅት ተቀጣሪ P.E 30.00
ቱሪስት ቪዛ
በውጭ ሃገር በሚሲዮኖች ሲሰጥ
 

ተ.ቁ
የቪዛው ዓይነት
የገንዘቡ ልክ
1
ለ30 ቀን ለ1ጊዜ (single visa)
40. USD
2
ለ3 ወር ለ1ጊዜ (single visa)
      60.   “
3
ለ3 ወር የብዙ ጊዜ መመላለሻ (multiple Visa)
      70.   “
4
ለ6 ወር የብዙ ጊዜ መመላለሻ (multiple Visa)
      80.   “
በመድረሻ ላይ ሲሰጥ (On arrival)
 

ተ.ቁ
የቪዛው ዓይነት
የገንዘቡ ልክ
1
ለ30 ቀን ለ1ጊዜ (single visa)
50. USD
2
ለ3 ወር ለ1ጊዜ (single visa)
      70.   “
3
ለ3 ወር የብዙ ጊዜ መመላለሻ (multiple Visa)
      80.   “
4
ለ6 ወር የብዙ ጊዜ መመላለሻ (multiple Visa)
     100.   “
ትራንዚት ቪዛ
ተ.ቁ የቪዛው ዓይነት የገንዘቡ ልክ
1 ለ12 ሰዓት 25. USD
2 ለ24  “       40.   “
3 ለ48  “       50.   “
4 ለ72  “       60.   “
5 ለሁለት ጊዜ ትራንዚት ከ24 ሰዓት ላልበለጠ (Double)       50.   “
የተማሪ ቪዛ
ተ.ቁ የቪዛው ዓይነት የገንዘቡ ልክ
1 ለ12 ሰዓት 40. USD
የመኖሪያ ፈቃድና ለመታወቂያ የሚከፈል የአገልግሎት ዋጋ
 

ተ.ቁ

 

የመታወቂያው አይነት

 

የገንዘቡ ልክ

1 ጊዜያዊ መኖሪያ ፈቃድ ለ1 ዓመት የሚያገለግልግ 25. USD
2 ጊዜያዊ መኖሪያ ፈቃድ ለ2   “       “       40.   “
3 ቋሚ መኖሪያ ፈቃድ       50.   “
4 የኢትዮጵያ ዜግነት መታወቂያ       60.   “
5 ልዩ ልዩ መታወቂያዎች       50.   “
የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ የሚከፈል የአገልግሎት ዋጋ
 

ተ.ቁ

 

የመታወቂያ ዓይነት

 

የአገልግሎት ጊዜ

 

የገንዘቡ ልክ

1 የኢትዮጵያ ተወላጅነት የትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ 5 ዓመት 200. USD
2 ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች 5 ዓመት       20.   “
3 መታወቂያው አገልግሎቱ አብቅቶ ሲተካ/ሲለወጥ 5 ዓመት      200.   “
አስቸኳይ አገልግሎት የሚከፈል ዋጋ
በአገር ውስጥ
በ8 ሰዓት ውስጥ ሲሰጥ ከመደበኛው ክፍያ ተጨማሪ 50%
በሚሲዮኖች አስቸኳይ አገልግሎት ሲጠየቅ
በፈጣን መልእክት ሲላክ ከመደበኛ ክፍያ ተጨማሪ 30%